Straal & Coating Bakhuizen B.V. is een professioneel opererend bedrijf met ruim 35 jaar ervaring m.b.t. de oppervlaktebehandelingen (stralen & coaten) van verschillende soorten metaal.

Kwaliteitszorg is een belangrijk en onmisbaar onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Om dat te waarborgen zijn onze medewerkers gemotiveerd, goed opgeleid en gecertificeerd om al hun werkzaamheden efficiënt en veilig te kunnen uitvoeren.

Onze werkwijze is gestructureerd zonder aan efficiency en flexibiliteit in te leveren en is gericht op de toekomst.

Uiteraard besteden wij ook aandacht aan het proces. Al onze productiefaciliteiten zijn geconditioneerd, wij hebben alle gecertificeerde meetapparatuur en de juiste kennis in huis om gedurende het proces de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden te meten en te registreren. De reinheid van de gestraalde oppervlakte en elke opgebrachte coating laag wordt gemeten en geregistreerd in ons order begeleidingssysteem.

Door te voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en andere wetgeving geven wij blijk van waardering, respect en verantwoordelijkheid voor onze werknemers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden en hun werkomgeving.

De directie van Straal en Coating Bakhuizen B.V. beschouwt kwaliteitszorg als een essentieel onderdeel van haar taak. Er worden kwaliteitsdoelstellingen gesteld om dit beleid en de veranderende context van de organisatie te ondersteunen. Deze worden minimaal één maal per jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast aan de activiteiten en de daaruit voortvloeiende beleidsaanpassingen.

Wij doen ons best om klanttevredenheid te verbeteren door de doeltreffende toepassing van ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Naar boven